Bảng Giá Vận Chuyển Xe Tải

Xe tải chở hàng 1 tấn
Xe 2 Tấn thùng 6m